AED

V České republice je poskytování neodkladné přednemocniční péče profesionálními týmy zdravotnické záchranné služby (ZZS) na velmi vysoké úrovni. Sebelépe organizovaná záchranka ale nemůže být všude, protože takový systém byl pro stát neufinancovatelný. Přesto je přežití člověka, stiženého vážným onemocněném, zejména pak náhlou srdeční zástavou, přímo závislé na kvalitně poskytnuté první pomoci. Bez jejího včasného zahájení se takováto událost prostě nedá přežít!  Ze statistik víme, že kvalitně prováděná neodkladná resuscitace, ideálně podpořená využitím automatizovaného externího defibrilátoru (AED)  4 - 6krát zvyšuje šanci nemocného na přežití.

Proto se stále častěji setkáváme s tzv. veřejným přístupem k defibrilaci. Tedy systémem, který kombinuje proškolené obyvatelstvo s možností využít veřejně dostupnou přístrojovou techniku. Přístroje AED dnes můžeme spatřit stále častěji na veřejných místech, ve výbavě jednotek sboru dobrovolných hasičů nebo obecní/městské policie. Zkušenosti záchranářů s prvními lety fungování systému jednoznačně zaznamenávají i případy obnovy srdeční činnosti nemocných ještě před příjezdem posádek záchranné služby. Nejvýraznější přínos má tento systém v oblastech s delší dostupností ZZS.

Dodáme Vám velmi kvalitní přístroj kvalitního přístroje AED iPAD CU-SP1. Defibrilátor je určen k resuscitaci dospělých osob, ale i dětí od 1 do 8 let, díky integrovanému přepínání jednotlivých módů. Režim dospělý/ režim dítě. Přístroj nabízíme za bezkonkurenční cenu 29.998,- Kč.

Zároveň Vás NEJEN SEZNÁMÍME s obsluhou přístroje, ale přístroj Vás také NAUČÍME BEZPEČNĚ POUŽÍVAT v pětihodinovém kurzu "Výboj pro život", který je v případě zakoupení přístroje za zvýhodněnou cenu.

V případě Vašeho zájmu nás neváhejte kontaktovat.