Základy první psychické pomoci

Situační a traumatické krize, jsou nejčastěji způsobeny náhlým, emočně velmi silným a  neočekávaným traumatem. Přesahují běžné zvládací mechanismy člověka, mají paralyzující účinek. Náhle a bez varování, se takto zasažený člověk dostává do situace, ve které si neví rady on sám ani jeho okolí.

V kurzu se naučíte komunikovat s lidmi zasaženými těžkou životní situací, která jim pravděpodobně změní život. Vysvětlíme Vám fáze krizového prožívání,  budete umět používat prvky krizové intervence na podporu zasažených lidí v prvních hodinách a dnech.