CENÍK

DVĚ RUCE PRO ŽIVOT                                                                                    

(Kurz základní neodkladné resuscitace dospělých)

minimální počet 6-8 účastníků

časová dotace: 5 vyučovacích hodin

V ceně kurzu:

kapesní dýchací set pro každého  - zůstává každému účastníkovi (v ceně 150,-Kč)

drobný praktický dárek

certifikát

fotografie z kurzu

890,- Kč/účastník/kurz

 

VÝBOJ PRO ŽIVOT

(Kurz základní neodkladné resuscitace dospělých s použitím AED)                                                 

minimální počet 6-8 účastníků

V ceně kurzu:

kapesní dýchací set pro každého - zůstává každému účastníkovi (v ceně 150,-Kč)

drobný praktický dárek

certifikát

fotografie z kurzu

časová dotace: 5 vyučovacích hodin

890,-Kč/účastník/kurz

 

VOLÁNÍM TO NEKONČÍ

(Kurz první pomoc u dospělých )   

minimální počet 8 účastníků

V ceně kurzu:

drobný praktický dárek

certifikát

fotografie z kurzu

časová dotace: 5 vyučovacích hodin

750,-Kč/účastník/kurz

 

 JEDNEJ RYCHLE!!

(Kurz první pomoci u dopravní nehody a úrazů)

minimální počet 8 účastníků

V ceně kurzu:

certifikát o absolvování                                                                                                                                   

spotřební materiál a pomůcky (trenažery, umělá krev, obvazový materiál, rukavice)

občerstvení během kurzu

fotografie z kurzu

časová dotace: 7 vyučovacích hodin

950,-Kč/účastník/kurz

 

 

PRO TO NEJCENNĚJŠÍ, CO MÁME

(Kurz první pomoci u dětí)

minimální počet 8 účastníků

V ceně kurzu:

drobný praktický dárek

certifikát

fotografie z kurzu

časová dotace: 5 vyučovacích hodin                                                                                                                   

750,-Kč/účastník/kurz

 

DÝCHÁNÍ PRO ŽIVOT

(Kurz základní neodkladné resuscitace dětí)

minimální počet 6-8 účastníků

V ceně kurzu:

drobný praktický dárek

certifikát

fotografie z kurzu                                   

časová dotace: 5 vyučovacích hodin

750,-Kč/účastník/kurz

 

DOPRAVNÍ NEHODA

(Zážitkový workshop dopravní nehody)

minimální počet 10 účastníků

V ceně kurzu:

kapesní dýchací set pro každého účastníka

drobný praktický dárek

certifikát

fotografie z kurzu

časová dotace: 10 vyučovacích hodin                                                               

1100,-Kč/účastník/kurz

 

Kurzy a školení pro firmy

- maximální počet účastníků jednoho školení 30 / 2 lektoři

-  časová dotace dle individuálních požadavků

Cenovou nabídku zpracujeme po dohodě přímo na míru Vaší firmě, na základě Vašich požadavků.

 

Kurz práce se stresem, zátěží a základní techniky sebepéče                                             

-minimální počet 8 účastníků

-časová dotace: 7 vyučovacích hodin

- 950,-Kč/účastník/kurz

 

Kurz krizové komunikace                                                                                                   

-minimální počet 8 účastníků

-časová dotace: 7 vyučovacích hodin

- 990,-Kč/účastník/kurz

 

Základy první psychické pomoci

-minimální počet 8 účastníků

-časová dotace: 7 vyučovacích hodin

- 990,-Kč/účastník/kurz

 

Komunikace s umírajícími a jejich rodinnými příslušníky

-minimální počet 8 účastníků

-časová dotace: 7 vyučovacích hodin

- 990,-Kč/účastník/kurz