NÁŠ TÝM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jmenuji se Iveta Nováková Knížková a již od dětství jsem chtěla pracovat na záchranné službě. Velkou měrou se o to zasloužil seriál Sanitka, který jsem jako dítě viděla. Toto přání se mi splnilo v roce 2002, kdy jsem na záchrannou službu nastoupila a kde pracuji i nadále. Jsem zaměstnána jako záchranářka a podílím se již mnoho let na vzdělávání jak profesionálů, tak laické veřejnosti.

V současné době se velmi intenzivně věnuji psychosociální problematice a poskytuji psychosociální podporu zdravotnickým profesionálům (prevence stresu, syndromu vyhoření) i rodinám zasaženým tragickou událostí (úrazem, nehodou, smrtí nejbližších). Takto zasažení se dostávají do akutní stresové reakce a v prvních hodinách po tragédii často nevědí co mají dělat. Od roku 2012 působím jako Krajský koordinátor systému psychosociální intervenční služby ve zdravotnictví (SPIS) a od ledna 2016 jsem koordinátorem SPIS pro Českou republiku. Externě spolupracuji s NCO NZO v Brně, kde se podílím na vzdělávání a výcviku peerů a interventů.

Jak to vlastně začalo? 

Před třemi roky se na mě obrátila vyděšená kamarádka s prosbou o pomoc, protože našla svého otce doma v bezvědomí a nevěděla si rady, jak mu pomoci. Naštěstí se jednalo pouze o hypoglykemické kóma a tak jsme celou situaci zvládly. Po této zkušenosti mě poprosila o proškolení v poskytování první pomoci celé jejich rodiny, včetně dětí a tehdy jsem si uvědomila, jak důležité je vzdělávání v této oblasti. Dobře prováděná základní neodkladná resuscitace totiž zvyšuje dva až čtyřikrát pravděpodobnost přežití postiženého!

Ze zkušeností víme, že k většině  srdečních zástav probíhá v domácím prostředí, to znamená - bohužel - u našich nejbližších. O to větší důvod k tomu, abychom jim byli schopni pomoci ještě před příjezdem odborné pomoci profesionálních záchranářů. Tato událost i ohlasy dalších lidí z okolí mne přivedli na myšlenku vzdělávání co nejširší veřejnosti, aby poskytování první pomoci ať již doma, na silnici či v nákupním centru bylo stejně přirozené automatické, jako dýchání. Navíc, všichni naši instruktoři mají bohaté zkušenosti s prací na zdravotnické záchranné službě a dobře ví, co je pro záchranu života nejpodstatnější. Proto v našich kurzech klademe důraz na praktické nácviky s minimem teorie.

 

Mgr. Iveta Nováková Knížková, DiS.

Vzdělání a odborná praxe:

1988 - 1991 Gymnázium

1991 - 1993 Střední zdravotnická škola, obor Dětská sestra

2001 - 2004 Vyšší odborná škola zdravotnická, obor Zdravotnický záchranář

2007 - 2010 Univerzita Hradec Králové, obor Sociální patologie a prevence

2010 - 2012 Univerzita Hradec Králové, obor Sociální pedagogika

Pracovní zkušenosti a odborná praxe:

1993 - 1996 Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FN Hradec Králové

2002 - dosud Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje

2004 Účast na projektech Pomozme si pomáhat a Helpíkův pohár

2005 Kurz „ Battlefield Advanced Trauma Life Support/Battlefield Advanced Resuscitations and Skills “ (ucelený systém péče o nemocné s traumaty se zřetelem na válečná poranění)

2006 - dosud záchranář OK – Ambulance.cz

2008  spolupráce s pořadem 112 V ohrožení života

2010  certifikovaný kurz Evropské resuscitační rady BLS/AED

2011  -2012 kurz Peer podpory zdravotnickým pracovníkům při zvládání profesně náročných situací

2012 kurz Pomoc a podpora obětem domácího násilí

2013 kurz První psychická pomoc ve zdravotnictví

2012 – 2013 Specializovaný kurz lektorů ve zdravotnictví

2013 Kurz „ Advanced Trauma Life Support “( observer )

2014 Koordinátorka Systému psychosociální intervenční služby pro Královéhradecký kraj

2017 certifikovaný kurz Evropské resuscitační rady Advanced Life Support (ALS) provider

2017 - 2018 kurz Komplexní krizová intervence

2017 Koordinátorka Systému psychosociální intervenční služby pro Českou republiku

112

 

 

 

 


Bc.Ivo Novák

Vzdělání a odborná praxe:

1980 – 1985 Gymnázium Pardubice

1985 - 1987 Střední zdravotnická škola Hradec Králové – obor radiologický laborant

1991 Střední zdravotnická škola Hradec Králové - rozdílové zkoušky obor zdravotní sestra

1995 - 1996 Pomaturitní specializační studium, obor Anesteziologie, resuscitace a intenzívní péče

1999 – 2003 Lékařská fakulta Univerzity Karlovy Hradec Králové – bakalářský studijní program Ošetřovatelství – směr management v ošetřovatelství

Pracovní zkušenosti a odborná praxe:

1987 - 1990 Nemocnice Pardubice – Radiologický laborant

1987 - 1989 Vojenská základní služba Hradní stráž – zdravotnický instruktor

1990 - dosud Zdravotnický záchranář, Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje

1997 Odborná stáž na Letecké záchranné službě v Mnichově, SRN

2004 Účast na projektech Pomozme si pomáhat a Helpíkův pohár

2005 Kurz „ Battlefield Advanced Trauma Life Support/Battlefield Advanced Resuscitations and Skills “ (ucelený systém péče o nemocné s traumaty se zřetelem na válečná poranění)

2006 - dosud záchranář OK – Ambulance.cz

2008 Spolupráce s pořadem 112 v ohrožení života

1997,2010,2013 Letecké záchranné akce při katastrofálních povodních na Moravě, Liberecku a Trutnovsku

2001,2013 Likvidační práce při odstraňování následků povodní v rámci jednotky SDH

2012 – 2013 Specializovaný kurz lektorů ve zdravotnictví

2007 Spolupráce při natáčení pořadu „112 - V ohrožení života“ a „Tísňová linka“

2012 Účast na natáčení seriálu „Sanitka II“

2013 Kurz „ Advanced Trauma Life Support “( observer )

2014 Certifikovaný kurz Evropské resuscitační rady BLS/AED provider

2015 Certifikovaný kurz Evropské resuscitační rady Advanced Life Support (ALS) provider

2015 Certifikovaný kurz Evropské resuscitační rady Generic instructor course

2017 Instruktor Evropské resuscitační rady (ALS, ILS, BLS/AED)

2017 Certifikovaný kurz Prehospital Trauma Life Support

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bc. Petr Martinec, DiS

Vzdělání a odborná praxe:

2000-2004 Gymnázium Hradec Králové

2009-2011 Vyšší odborná škola zdravotnická, obor Zdravotnický záchranář
2009 - dosud Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje
  • rychlá zdravotnická pomoc
  • rychlá lékařská pomoc
  • krajské zdravotnické operační středisko
  • střediskový instruktor
  • letecký záchranář
  • inspektor provozu
2011-2013 Vysoká škola zdravotnická Praha, obor zdravotnické záchranářství
2011-2017  Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje
2012-2013 Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FN Hradec Králové - zdravotnický záchranář
2013-2015 Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje - řidič , zdravotnický záchranář
2015-dosud Oddělení urgentní medicíny FNHK - zdravotnický záchranář
2016-Certifikovaný kurz Prehospital Trauma Life Support (PHTLS)
2016-PHTLS instrutor
2017-dosud LZS záchranář
2017-Certifikovaný kurz Evropské resuscitační rady Advanced Life Support (ALS) provider
2022- vedoucí záchranář odboru kontroly a řízení kvality ZZS KHK

Miroslav Věříš, DiS
Vzdělání a odborná praxe:

1990- 1994 Střední odborné učiliště Ústí nad Labem, Mechanik silnoproudých zařízení

1994-1996  Střední zdravotnická škola Ústí nad Labem, obor Zdravotnický záchranář

1996 - 2000 Územní středisko záchranné služby Ústí nad Labem

2000 - 2017 Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje

2003-2004  Střední a Vyšší zdravotnická škola Praha, obor Diplomovaný zdravotnický záchranář

2005 Kurz „ Battlefield Advanced Trauma Life Support/Battlefield Advanced Resuscitations and Skills “ (ucelený systém péče o nemocné s traumaty se zřetelem na válečná poranění)

2006 - dosud záchranář OK – Ambulance.cz

2017 - dosud  Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, vrchní sestra oblasti Kolín

2012 Certifikovaný kurz Evropské resuscitační rady BLS/AED instructor

2018 Certifikovaný kurz Prehospital Trauma Life Support

2019  Certifikovaný kurz Evropské resuscitační rady Advanced Life Support (ALS) provider

2019 Certifikovaný kurz Evropské resuscitační rady Newborn Life Support (NLS) provider